Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

Farklı dinlere mensup insanların yüzyıllardır yaşadığı Kayseri’nin çok kültürlülüğünün göstergelerinden biri de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’dir. 1191 yılında inşa edilen ibadethane, Anadolu’daki en eski Ermeni-Ortodoks kilisesi olarak biliniyor. Sadece Hristiyan kesime değil, her inançtan insana turizm amaçlı kapıları açıl olan kilise, bugünlere kolay gelmemiş. Birkaç kez yıkılma tehlikesi yaşayan yapı, bölgede yaşayan Ermenilerin onarımlarıyla günümüze kadar ulaşmış omasının yanında, hala ibadete açıktır.